Kurs BHP Gdańsk

Kurs BHP Gdańsk

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) to ogólnie rzecz ujmując zbiór określonych zasad dotyczących prawidłowej organizacji miejsca pracy pod kątem bezpiecznego i higienicznego jej wykonywania. Dla różnych zakładów pracy BHP może wprowadzać różne wytyczne, ale z pewnością każdy pracownik podejmujący się pracy na danym stanowisku kurs lub szkolenie z tego zakresu powinien obowiązkowo przejść. Dodatkowo w większości firm i instytucji należy tego typu zaświadczenie uzyskiwać okresowo co kilka lat. W ten sposób ustawodawca stara się poprzez akty prawne zwiększyć świadomość osób czynnych zawodowo i zminimalizować związane z ich pracą urazy i kontuzje powodujące przerwy w ich aktywności. Omawiany temat postaramy się przeprowadzić na podstawie doświadczeń zdobytych przy Kursie BHP w Gdańsku…

Na czym polega Kurs BHP w Gdańsku i innych polskich miastach?

Szkolenie BHP znane jest zapewne wszystkim osobom pracującym na dowolnym stanowisku. Zwykle jest to szkolenie wstępne w postaci instruktarzu ogólnego wskazującego na ogólne zasady BHP w danym miejscu pracy. Okazuje się, że Kurs BHP w Gdańsku możliwy jest do przeprowadzenia w biurze firmy szkolącej, z dojazdem do klienta lub w formie wykładu online (e-szkolenie).

Nie jest też tajemnicą, że w firmach zajmujących się szkoleniem BHP (w tym gdańskich) prowadzi się kursy z zakresu pierwszej pomocy. Ma to związek z art. 2019 §1 Kodeksu Pracy, który narzuca na pracodawcę obowiązek w wyznaczeniu osób odpowiedzialnych za udzielenie pierwszej pomocy. Z kolei art. 2373 §2 Kodeksu Pracy zmusza pracodawców do szkolenia pracowników z zakresu BHP przy rozpoczynaniu pracy na danym stanowisku i okresowego uzupełniania wiedzy.

Jak często należy odbyć Kurs BHP?

Na przykładzie gdańskich Kursów BHP należy je odbyć co 5 lat. W przypadku stanowisk robotniczych jest to 3 lata, a w przypadku stanowiska robotniczego przy pracach szczególnych co 1 rok. Dla pracowników biurowych szkolenie BHP to interwał 6 lat.

Kurs BHP Gdańsk – formy szkolenia

Pierwszą i najdłuższą formą nauki BHP jest kurs. Zwykle mowa tu o przynajmniej 15 godzinach lekcyjnych. Szkolenie BHP obejmuje około 5 godzin lekcyjnych. Dodatkową formą kursów BHP jest samodoskonalenie lub samokształcenie kierowane. Wtedy materiały przesyłane są pocztą, drogą internetową lub w inny sposób. Niezależnie od tego w jakim wymiarze godzin i formie się szkoli pracowników, to całość kończy się egzaminem sprawdzającym stopień przyswojenia wiedzy. Nie trzeba chyba tłumaczyć, że aby dostać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, czy kursu pracownik musi zdać ów test.

Ile kosztuje kurs/szkolenie BHP?

Jeśli ktoś chciałby odbyć Kurs BHP w Gdańsku (lub trójmieście) musi liczyć się z kosztami rozpoczynającymi się od 30 złotych liczone od osoby. W przypadku osób na stanowiskach robotniczych ceny mogą urosnąć do nawet 160 zł za 1 osobę. W większości przypadków za szkolenie płaci pracodawca.