kurs PPOŻ

Czy kurs PPOŻ może ulec przeterminowaniu?

Jak wiadomo kurs PPOŻ musi być obowiązkowo przeprowadzony wśród pracowników w każdym zakładzie pracy. Jednak wato wyjaśnić kwestię związaną z ważnością takiego szkolenia, czy może ulec przeterminowaniu?

 

Jak powinien wyglądać kurs PPOŻ?

 

Pracodawca ma obowiązek przeprowadzić szkolenie PPOŻ, w tym wyznaczyć zatrudnionych do udzielenia pierwszej pomocy, a także do przeprowadzania czynności związanych ze zwalczaniem pożarów, a także z organizowaniem ewakuacji pozostałych pracowników. Takie działania muszą być zaadaptowane do konkretnego profilu danej działalności, a także do jej zakresu, czy liczby zatrudnionych w firmie pracowników, jak i innych osób, które przebywają na terenie danego budynku. Kurs PPOŻ powinien również uwzględniać określone zagrożenia, które mogą występować na terenie siedziby, czy zakładu danego przedsiębiorstwa.

 

Jeśli natomiast my jako pracodawcy zatrudniamy wyłącznie młodych pracowników, bądź też osoby niepełnosprawne, wtedy działania omawiane na kursie PPOŻ związane z ochroną zdrowia i życia zatrudnionych możemy wykonywać samodzielnie. Jeżeli chodzi o to, jaki powinien być zakres kursu PPOŻ, to szkolenie to jest wystarczające, gdy pozostaje włączone do szkoleń okresowych z zakresu bhp. Warto podkreślić, że pierwszy kurs przeciwpożarowy może również odbyć się w ramach wstępne lub okresowego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, jednak tylko wtedy, gdy takie szkolenie będzie odpowiednio dostosowane pod względem programu.

 

Pomimo tego, że my jako pracodawcy możemy wyznaczyć osobę zatrudnioną do kierowania pracownikami do ewakuacji w razie występowania zagrożenia pożarem, taka osoba nie musi posiadać specjalistycznych kwalifikacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Wystarczy więc, że taka osoba będzie mieć ukończone szkolenie z zakresu bhp, dostosowanego do wymogów pod względem ochrony przeciwpożarowej.   

 

My jako pracodawcy musimy jednak pamiętać o tym, by szkolenie z zakresu bhp, które przeprowadza się dla pracowników zatrudnionych na konkretnych stanowiskach, uwzględniało także szkolenie pracowników wyznaczonych do przeprowadzania czynności w zakresie ewakuacji i zwalczania pożarów. Takie szkolenie musi być dostosowane również pod względem rodzaju i poziomu zagrożeń, jakie mogą mieć miejsce w danym zakładzie pracy.