Kurs PPOŻ

Kurs ppoż i jego zakres

Praca w przedsiębiorstwie niesie ze sobą wiele różnych zagrożeń, które mogą być większe bądź mniejsze, w zależności od tego, w jakich pracuje się warunkach, czy jakiego rodzaju wykonuje się pracę. Z tego też powodu tak ważne jest to, by zorganizować w firmie kurs ppoż dla każdego nowego pracownika, by ten zapoznał się z zasadami, które pozwolą lepiej dbać o swoje bezpieczeństwo, jak również i o bezpieczeństwo innych zatrudnionych, czy o dobry stan budynku w razie gdyby doszło do wybuchu pożaru.