Jak zaimportować plik CSV z produktami do Magento

Aby zaimportować plik CSV z danymi o produktach do magento przy użyciu wbudowanego importera należy odpowiednio przygotować strukturę pliku.

Niezbędne jest utworzenie kolumn o następujących nazwach:

_type:

Opisuje typ produktu. Najczęściej używane typy produktów to produkty proste lub konfigurowalne.

Dopuszczalne wartości w tej kolumnie to: simple, configurable, virtual, downloadable, grouped lub bundle

_attribute_set:

Opisuje zestaw cech które będą opisywać dany produkt. Ważne – jeśli chcemy utworzyć nowy zestaw cech, musi on zostać utworzony w Magento przed importem. Wartość w tej kolumnie to po prostu nazwa zestawu cech np. „Default”

tax_class_id:

Id klasy podatku dla produktu. Należy podać kod klasy podatku najczęściej będzie to 2 (taxable goods), 4(charge for shipping) lub 0 (brak podatku).

Jeśli masz utworzone inne klasy podatków, musisz sprawdzić ich id.

weight:

Waga podana w kilogramach z kropką zamiast przecinka np 1.33

sku:

unikalny identyfikator produktu. Produkty których identyfikatory będą się powielać nie zostaną dodane.

name:

nazwa produktu

price:

cena produktu z kropką zamiast przecinka

description:

Opis produktu

short_description:

krótki opis produktu.

Bez utworzenia powyższych kolumn import CSV nie będzie możliwy. Jednak wypełnienie tylko powyższych wartości nie wystarczy do utworzenia produktów widocznych w frontendzie.

Ważne jest aby plik został zapisany w formacie UTF-8 bez BOM. W innym przypadku import nie zadziała mimo komunikatu o sukcesie w magento.

CDN…